Begeleiden ouder(s)

Begeleiden ouder(s)

Uw uitdaging

Uit ervaring weet ik dat je als ouder heel goed aanvoelt wat het beste is voor je kind. Maar hoe maak je dit bespreekbaar met school? Vaak word je als ouder als te emotioneel betrokken beschouwd. Ondanks dat je het zelf prima weet helpt het vaak om een onafhankelijke derde mee te nemen naar het gesprek.

Wat ik kan betekenen

Ik kan u op meerdere manieren terzijde staan:

  • Als onafhankelijke een gesprek voeren met uw kind over zijn/haar behoefte(n).
  • Uw sparring partner zijn.
  • Meegaan naar schoolgesprekken als deskundige.
  • Namens u gesprekken voeren met school.
  • Meedenken over maatwerk voor uw kind.