Tarieven

Tarieven

Tarieven voor particulieren

  • Kosten intake: € 100,-, tenzij opgevolgd door begeleidingstraject.
  • Ouder Voorlichting & Advies, per uur € 110,- (exclusief BTW)
  • Coaching ouders en hoogbegaafden, per uur € 110,- (exclusief BTW)
  • Sparren telefonisch of online, per half uur € 50,-
  • Begeleidingstrajecten: op aanvraag

Schoolobservaties of schoolgesprekken worden separaat gefactureerd à 115,- Euro per uur. Bij reistijd langer dan 15 minuten wordt de helft van de reistijd in rekening gebracht volgens het reguliere uurtarief. Daarnaast worden reiskosten à 0,25 ct./km in rekening gebracht.

Tarieven voor scholen en kinderdagverblijven

  • Begeleiding scholen en kinderdagverblijven € 125,- (exclusief BTW)
  • Verzorgen workshops, presentaties en studiemiddagen: op aanvraag

Vergoeding

Onze diensten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel is het in sommige gevallen mogelijk om een PGB aan te vragen bij de gemeente. Neem daarvoor contact op met de gemeente waar u woont.

Betalingsvoorwaarden

Per maand wordt/worden de geleverde dienst(en) aan de cliënt gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.

Annuleren afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren zonder kosten worden afgezegd. Zonder tijdig bericht van verhindering wordt een gedeelte van het reguliere tarief in rekening gebracht.

 

Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van Gifted&More van toepassing.