Begeleiden kinderdagverblijven

Begeleiden kinderdagverblijven

Uw uitdaging

Heeft u ook wel eens van die baby’s en peuters die zich aanzienlijk sneller lijken te ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten? Vaak vallen ze op door hun buitengewone alertheid op zeer jonge leeftijd, hun oog voor detail en hun snelle spraakontwikkeling. Maar ook kunnen ze zich anders ontwikkelen dan de andere kinderen in de groep. Zo zijn ze vaak snel uitgekeken op de aangeboden taakjes en kunnen ze helemaal opgaan in hun eigen spel. Maar hoe kun je als kinderdagverblijf inspelen op de behoeften van deze kinderen?

Het op jonge leeftijd signaleren van een asynchrone ontwikkeling bij kinderen kan bijdragen aan behoud van motivatie en plezier in leren, zowel op school als daarna. Daarnaast draagt het erkennen van het ‘anders’ zijn bij aan een positief gevoel van eigenwaarde, juist op jonge leeftijd is die basis belangrijk. Voor het signaleren van jonge kinderen zijn geen lange vragenlijsten nodig, integendeel. Een goed observatievermogen en oprechte interesse in het kind zijn belangrijk. Vervolgens is het belangrijk deze kinderen sociaal, cognitief en motorisch te blijven uitdagen. Dit vergt meestal geen grote aanpassingen, maar wel een structurele en gerichte aanpak.

Wat ik kan betekenen

Ik kan uw kinderdagverblijf en/of organisatie op meerdere manieren terzijde staan:

  • Meedenken met of bijdragen aan het opstellen van beleid op het gebied van (hoog)begaafde peuters.
  • Specialistisch advies geven voor een specifieke casus of een bepaald onderwerp.
  • Een bijdrage leveren aan een studiedag of het trainen van uw medewerkers.
  • Als onafhankelijk specialist faciliteren van gesprek(ken) tussen uw medewerker(s) en ouder(s).
  • Uw sparring partner zijn op het gebied van hoogbegaafdheid.
  • Adviseren over materialen voor (hoog)begaafde kinderen.
  • Meedenken over verrijkingsprogramma(‘s).