Begeleiden scholen

Begeleiden scholen

Uw uitdaging

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Maar hoe kunt u dit vormgeven met een volle klas en alle administratieve verplichtingen die erbij komen kijken? Naast de groep met kinderen die het prima doen heeft u waarschijnlijk ook te maken met kinderen met een diversiteit aan leerproblemen. Daardoor is er niet altijd voldoende tijd voor een hoogbegaafd kind. Daarnaast is hoogbegaafdheid er in vele soorten en maten en is er niet zoiets als een one-size-fits-all oplossing.

Een goed programma voor hoogbegaafden begint met een transparant beleid en protocollen. Dat biedt duidelijkheid voor zowel de medewerkers als de ouders. Daarnaast kan een handleiding en/of training(en) over hoogbegaafdheid en ontwikkelingen binnen dit vakgebied bijdragen aan het verhogen van het kennisniveau kennis en begrip van uw mensen op het gebied van hoogbegaafdheid. Tevens kan het uw medewerkers helpen om hoogbegaafde kinderen te identificeren en begeleiden.

 

Wat ik kan betekenen

Ik kan uw school op meerdere manieren terzijde staan:

  • Als onafhankelijke een gesprek voeren met uw kind over zijn/haar behoefte(n).
  • Meedenken met of bijdragen aan het opstellen van beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid.
  • Specialistisch advies geven voor een specifieke casus of een bepaald onderwerp.
  • Een bijdrage leveren aan een studiedag of het trainen van uw medewerkers.
  • Als onafhankelijk specialist faciliteren van gesprek(ken) tussen school en ouder(s).
  • Uw sparring partner zijn op het gebied van hoogbegaafdheid.
  • Meedenken over maatwerk voor hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen, zoals versnellen of maatwerk verrijkingsprogramma’s.
  • Adviseren over onderwijsmaterialen voor (hoog)begaafde kinderen.
  • Meedenken over verrijkingsprogramma(‘s).